استاد ما دردانشگاه گفت: نذرکردن مثل نذر امام حسین یاسفره ابوالفضل و...دراسلام حرام است، آیاچنین کارهایی حرام است؟ لطفا کامل توضیح دهید. (دانشجو/مشهد)

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو