سؤالم این است که روح پس از مرگ کجا می‌رود و قرار است چگونه زندگی کند؟ چون من واقعاً جهنم را رد می‌کنم. به نظرم پس از مرگ یک زندگی دیگری هست که عذابی در آن وجود ندارد و نظریه جهنم نیز صرفاً برای ترساندن مردم بیچاره بوده است. (دیپلم انسانی/ارومیه)

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو