آیا خیرات ما برای مردگان، جز طلب شفاعت برای آنهاست؟ یعنی همه حق شفاعت برای مردگان را دارند؟ با توجه به حساسیت مسئله «شفاعت» لطفاً کامل توضیح دهید. (ارشد الکترونیک/تهران)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو