س 246- مگر نمی‌گوییم انسان از خاک آفریده شده است؟ خب چرا جنس ما از گوشت است؟ این سؤالی است که خیلی‌ها از من می‌پرسند و جوابی ندارم. (مدیریت صنعتی / تبریز)

ارسال نظر

نظرات کاربران

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو