گفته می‌شود قرآن هفتاد بطن دارد. آیات داستانی به راحتی ترجمه می‌شوند و غالباً بدون تفسیر هستند و سخت بتوان پذیرفت که این آیات بطن داشته باشند. لطفاً برخی آیات داستانی را با چند بطن یا حداقل یک بطن آنها بیان دارید. (دکترای مهندسی برق)

ارسال نظر

آخرین پست ها

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو