گفته می‌شود قرآن هفتاد بطن دارد. آیات داستانی به راحتی ترجمه می‌شوند و غالباً بدون تفسیر هستند و سخت بتوان پذیرفت که این آیات بطن داشته باشند. لطفاً برخی آیات داستانی را با چند بطن یا حداقل یک بطن آنها بیان دارید. (دکترای مهندسی برق)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو