س 257 - در کلاس اندیشه اسلامی دانشگاه، دانشجویی مطرح کرد که لباس فعلی روحانیت و نیز حوزه علمیه به شکل فعلی، در زمان صفویه شکل گرفت. لذا می‌گویند: «ما شیعه‌ی صفوی هستیم»، لطفاً با انصاف پاسخ دهید.

ارسال نظر

نظرات کاربران

راستش این لباس عبا و دستار لباس عمومی همه مسلمانان بود. این لباس خاص مسلمانان بود و لباس مسیحی ها و سایر ادیان و اهل ذمه متفاوت بود. اما اولین بار بعد از حمله مغولها بود که کلاه و لباس تتری ( تاتاری) مد شد و عده ای از اشراف و ثروتمندان به تقلید از مغولها لباس اسلامی را کنار گذاشتند و لباس اسلامی خاص درویشان و مردم فقیر گردید. و این شعر مشهور که " درویش صفت باش و لباس تتری دار" مربوط به همان زمان است. با آمدن صفویه و سلطه ترکمانها و قزلباشها هم لباس آنها بیشتر مد شد و لباس اسلامی محدود به متدینان گردید. اما هنوز در شهرهایی که تقید به مذهی بیشتر بود مانند اصفهان مردم عادی همه عبا و عمامه داشتند. اما در شهرهایی مانند تهران عملا فقط طلاب علوم دینی و فقها از این لباس استفاده می کردند. تا جایی که یکی از والیان اصفهان که در زمان فتحعلبشاه به آن شهر رفته بود وقتی طبقات مختلف برای تبریک به او می آمدند او خیال می کرد اینها همه علمای دین هستند و وقتی شنید علمای اصفهان آمده اند و لباس آنها عین مردم عادی است بسیار متحیر شد و دستور داد مردم آن شهر دیگر از عبا و عمامه استفاده نکنند اما این رسم همچنان تا پایان قاجار و دوره مشروطه باقی ماند و هنوز غکسهای کسبه و تجار اصفهانی با عبا و عمامه در آلبوم های قدیمی و کتابهای تاریخی دیده می شود. اما بعد از مشروطه بود که کم کم با پیگیریهای متجدیدین آخوند بودن به یک ضد ارزش و نشانه بی سوادی و دوری از تمدن معرفی شد و اصفالی که به مدارس جدید رفتند دیگر از لباس اسلامی استفاده نکردند و به این ترتیب عملا عبا و عمامه به لباس خاص طلاب و فقها تبدیل شد. حال کار درست آن است که مجددا لباس اسلامی برای همه طبقات احیا شود تا همه بدانند آنچه لباس روحانیت نامیده می شود لباس اختصاصی نیست و در اصل این سایر مردم هستند که استفاده از لباس را ترک کرده اند.

آخرین پست ها

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو