س 262 - چرا شخصی مثل عمرسعد که جانباز جنگ صفین بود، در معرکه عاشورا خودش رو باخت... و زهیر بن قین با اینکه فرمانده لشگر معاویه در صفین بود، در معرکه عاشورا سربلند شد؟ (مهندسی IT)

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو