به جلسات هفتگی هیئت می‌روم. اما چرا فقط امام حسین (ع) ...؟ این شبهه برایم وجود دارد که چرا امام حسین و یارانش را از بقیه معصومین جدا می‌کنیم‌، مگر ما تک امامی هستیم که فقط به آن بپردازیم‌؟ تو رو به خدا جوابم رو بفرمائید که خیلی منو از مراسمات مذهبی دل سرد کرده. (کارشناسی عمران/تبریز)

ارسال نظر

نظرات کاربران

البته می شود یک توضیح دیگر هم افزود و آن اینکه خیلی تفاوت است بین کسی که شهادت قابل پیش بینی و حتمی را انتخاب می کند و کسی که به شهادت می رسد بی آنکه آن شهادت قابل پیش بینی باشدو یا غیر حتمی باشد. مثلا کسی که در جبهه خودش را روی مین می اندازد که معبر باز شود شهید است. همان بسیجی که در خیابان راه می رود و مثلا توسط ضد انقلاب ترور می شود هم شهید است اما آیا این دو شهادت یک ارزش دارند؟ قطعا نه. از میان اهل بیت تنها شهادت امام حسین علیه السلام بود که به صورتی کاملا پیش بینی شده اتفاق افتاد. امام می دانست نتیجه بیعت نکردن شهادت است و این جماعت تا بیعت نستانند او را رها نمی کنند اما با وجود علم به این موضوع شهادت را انتخاب کرد. هر کس دیگری هم در این شرایط می فهمید نتیجه این تصمیم قطعا شهادت است. حالا آنکه سایر ائمه علی الظاهر وقتی مسموم شدند و یا مانند حضرت علی علیه السلام ضربت خوردنددر شرایطی نبودند که بگوییم می شد شهادت را برایشان می شد پیش بینی کرد. حضرت علی علیه السلام هر روز به مسجد کوفه می رفتند و اتفاقی هم نمی افتاد و یا امام رضا علیه السلام بارها با مامون لعنه الله حشر و نشر داشتند اما مسموم نمی شدند. این مساله صرفا در موضوع شهادت هم مطرح نیست. در زمان خلیفه دوم که می خواستند مبنای تاریخ مسلمانان را تعیین کنند عده ای پیشنهاد کردند میلاد پیامبر صلی الله و علیه و آله و یا بعثت ایشان مبنای تاریخ باشد. اما حضرت علی علیه السلام فرمود مبنای تاریخ هجرت باشد که از سایر گزینه ها آشکار تر است. چرا که هجرت یک تصمیم ارادی و اختیاری پیامبر و مسلمین و حرکت برای تشکیل حکومت اسلامی بود. این حرکت و قیام است که ارج نهاده می شود. لهذا از میان شهادت همه اهل بیت علیهم السلام شهادت امام حسین علیه السلام که همراه با حرکت و قیام است چیز دیگری است. در اسلام آنچه ارزش و اصالت دارد حرکت برای خدا و انتخاب کردن مسیر است. سایت - از کجا فهمیدید مقام آن دو شهیدی که بیان نمودید، برابر نیست؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو