اگر مطالعه درباره برخی مسائل جنسی چه در مورد دختران و پسران (فقط مطالب و نه سایت‌های تحریک آمیز) و بدون قصد شهوانی انجام گیرد گناه یا ایرادی دارد؟ لطفا حد و حدود این یادگیری رابیان کنید.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو