عاشورا - آیا این درست و عقلانیه که بپذیریم یزید بیست هزار نفر تا دویست هزار نفر سرباز برای جنگ با امام حسین علیه السلام و هفتاد و دو یارشان فرستادند؟

ارسال نظر

نظرات کاربران

این جمله که "عبیدالله بن زیاد با یک لشکر چند هزار نفره به کوفه اعزام شد، تا حکومت را قبضه کند" از اساس نادرست است. عبیدالله بن زیاد اولا از بصره آمد نه از شام. ثانیا جمعیت همراه او عده اندکی بودند که با هم لباس علویان را پوشیدند و بقیه ماجرا. اتفاقا جمعیت و لشکر بیشتر مردم را تحریک می کرد. چنانچه بعدها حجاج بن یوسف هم اصلا تنها و با سر و صورت بسته وارد کوفه شد و بی مقدمه روی منبر مسجد رفت و خود را معرفی کرد و فقط با چند جمله تهدید آمیز مردم کوفه را آرام و مطیع کرد! ثالثا: اصلا قصه لشکر شام دروغی بود که خود ابن زیاد سر هم کرد تا مردم را بترساند. رابعا: بسیاری از قبایل اطراف کوفه هم به طمع یا به خاطر کینه از امام علی علیه السلام به لشکر ابن سعد پیوستند. محتملا شمر هم گروه دیگری را همراه آورده باشد. در نقلها هست که اهل بیت علیههم السلام هر روز دهه محرم می دیدند که فوج جدیدی به لشکر ابن سعد افزوده می شود و امام حسین علیه السلام بدانها می فرمود که یاران ما هم خواهند که وقتی حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه رسیدند فرمود یاران ما هم آمدند. اما بدیهی است که لشکری از شام و حتی بصره به کوفه نیامد. خامسا: ابن زیاد حاضر نشد این لشکر بزرگ را بعدا به جنگ عبدالله بن زبیر ببرد. پس این توجیه که او در پی سر سرکوب شورش احتمالی سایر ولایت بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بوده باشد بسیار بعید به نظر می رسد. سادسا: بحث عدد واقعا چه اهمیتی دارد؟آیا مثلا اگر واقعا لشکر ابن زیاد همان چهار هزار نفر باشند چیزی از عمق فاجعه و یا اوج حماسه کم می شود؟مهم اصل واقعه است. اصلا برای همین قرآن در ماجرای تاریخی نظیر اصحاب کهف اصرار دارد بحث عدد را بی اهمیت معرفی کند.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو