س 288 – سوال من اینه که خدا میگه هیچ کاری تو این دنیاانجام نمیشه بدون حکمت و خواست خودم. من فکر میکنم تمام کارایی که ما انجام میدیم هم خدا از قبل برامون تعیین کرده و همچنین بهشت و جهنم رفتنمون و خود ما انسان‌ها هیچ دخالتی تو سرنوشتمون نداریم. چون تا خودش نخواد که ما کار بد انجام نمی‌دیم. و خدا تو قرآن هم گفته ما خودمون مسئول کارای خودمونیم. پس این چطور با خواست و اراده خدا هماهنگه؟

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو