حاتم طایی – دو سؤال دارم: 1- مطابق با آیات قرآن و روایات کافر و نیز کسی که نمازش قبول نشود بقیه اعمالش هم قبول نمی‌شود یا به عبارتی حبط می‌شود. پس چگونه حاتم طائی که کافر بوده اعمالش حبط نمی‌شود و اعمالش او را از جهنم نجات می‌دهد؟ 2- از شخصیت حاتم بر می‌آید که شخصیت بد ذات یا متکبری نبوده پس چرا خداوند دین آسمانی خود را به او معرفی نکرده تا ایمان بیاورد. در کل می‌خواهم بدانم چرا او یکتاپرست نبوده؟ (لیسانس زبان)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو