مفهوم (یا من قدر الخیر والشر – ای کسی که خیر و شرّ را مقدر کردی) از فراز شصت وسوم جوشن کبیر با عنایت به کلمه (شرّ) چیست؟ (کوهدشت / دیپلم تجربی)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو