معاندان شبهه می‌کنند که در قرآن کریم در مورد حضرت یونس (ع) تناقض وجود دارد! در ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ ﺁﯾﻪ 145 آمده: ﭘﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺸﻜﻰ ﺍﻓﻜﻨﺪﻳﻢ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺍﻓﮑﻨﺪﯾﻢ! اما ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺁﯾﻪ 49 آمده: ﺍﮔﺮ ﻟﻄﻔﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺵ ﺗﺪﺍﺭﻙ ‏[ﺣﺎﻝ‏] ﺍﻭ نمی‌کرد، ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻜﻮﻫﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺸﻚ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ می‌شد ‏-! ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ! پاسخ چیست؟ (دیپلم / شیراز)

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو