س 324 / دعا - شما فکر نمی‌کنید که دیر پاسخ گرفتن از دعا، باعث بدبینی و ناامیدی بنده‌ها نسبت به خداوند می‌شود؟ چرا زودتر جواب نمی‌دهد که بنده حال بیشتری برای دعاداشته باشد خدا که توانایی تمام کارها را دارد؟

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو