همواره گفته میشه باید در هر حالی شکر خدا رو به جای آورد. مثلا اگر شخصی در سلامتی کامل بسر ببرد باید خیلی از خدا سپاس گزار باشد ...؛ خداوند بعنوان کسی که یک موجود را خلق کرده میبایست آنرا کامل و بی عیب و نقص بیافریند؛ پس چرا باید اینقدر بابت نعمت سلامتی شاکر باشیم (ادامه سؤال در متن) - (دانشجو / اراک)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو