مصدق: من به عنوان نخست وزیر ایران به همه اعلام می‌کنم که وظیفه حکومت یک کشور به بهشت بردن مردم نیست. وظیفه حکومت استفاده صحیح از منابع کشور جهت ایجاد بهترین رفاهیات برای شهروندان است در واقع دولت کارگر و ملت کارفرما است. ما وظیفه نداریم به اجبار به مردم امور سیاسی و مذهبی را تحمیل کنیم. ما فقط آنجایی که نظم و قانون رعایت نشود حق مداخله داریم ... – لطفاً پاسخش را بدهید.

ارسال نظر

نظرات کاربران

نقدی به سوال و پاسخ شما: 1) به نظر می رسد سخن مصدق در صورت سوال تا حدی تحریف شده است. ذکر کلمه "سیاسی" در "ما وظیفه نداریم به اجبار به مردم امور سیاسی و مذهبی را تحمیل کنیم." بعید است در گفتار مصدق بوده باشد، زیرا مگر ممکن است حکومت که اصولاً از شعب اصلی وظیفه اش تعیین و تحمیل سیاست است سیاست را تحمیل نکند؟ مانند این است که گفته شود نانوا نباید نان خود را به مردم تحمیل کند. افزودن این تحریفات برای سست کردن وجهه کلی مصدق است. 2) شما سخن مصدق را شعار سکولاری تعبیر نموده اید، ولی شاید منظور وی این بوده که اگر فردی در درون به اصول دینی نامعتقد و در بیرون به فروع آن بی تقید باشد نظام بیرونی دینی-حکومتی، فرد غیر معتقد را از جهنم نمی رهاند. 3) نوشته اید "سیاست هر شخصی، هر جامعه ای، هر حکومتی و هر دولتی، عین دیانتش می باشد". شما در اینجا حدود و تقسیمات را به هم آمیخته اید. چگونه سیاست که امری حکومتی و شامل تعریف تا اجرای قوانین عمومی می شود می تواند امری شخصی نیز باشد؟ شخص نمی تواند صاحب سیاست باشد، بلکه فقط می تواند صاحب دیانت باشد. ضمناً اگر سیاست هر شخصی همان دیانت وی باشد پس شخص باید دیانت خویش را با تصمیمات سیاسی و حکومتی وفق دهد و حکومت دارای این توانایی باشد که هر حکم مورد نظر خود را به نام دیانت به شخص تحمیل کند، یا توانایی تبدیل و تغییر شریعت شخص را به بهانه مصلحت سیاسی و جمعی داشته باشد. 4) نوشته اید: "تردیدی نیست که مواضع، سیاست ها و عملکردهای این چنین حکومتها و دولت هایی، مردم را به زور وارد جهنم می کند". پس با این تحلیل شما، میلیونها مسلمانی که در جوامع سکولار یا شبه سکولار غربی زندگی می کنند صرفنظر از اینکه چگونه حیات و منشی دارند همگی تحت تأثیر مواضع و سیاستهای این حکومتها به دوزخ می روند، که شامل افرادی هم می شود که در این حکومتها از دینی دیگر به اسلام روی آورده و مسلمان شده اند. سایت - علاقه شدید به مصدق سبب شده تا دنبال شایدها بروید، ما کاری با او نداریم، اساساً این بحث مطرح بوده و هست و ما نیز پاسخش را تقدیم کردیم
کشور ما بهترین کشور است و قانون ما بهترین قانون، ولی حکومت ما که مجری قوانین الهی و اسلامی میباشد ضعیف عمل میکند فرق و فصل زیاد است، چند مثال ساده، دست و پای کیف قاپی را قطع میکنند ولی مسفدان اقتصادی را فقط به زندان می اندازند. تمامی پسران به خدمت سربازی میروند ولی روحانیون معاف از خدمت سربازی اند. عدالت و برابری و مجری سفت و سخت قانون، و پایبندی به قوانین واقعی اسلام وجود ندارد، در حکومت دینی الان ما شما علم داشته باشی ریش نداشته باشی مورد تایید نخواهی بود ولی ریش بدون علم مورد تایید است. باز هم میگم بهترین کشور و بهترین مردم و قانون را دارا هستیم ولی حکومت و مجری بسیار ضعیفی داریم که وضع اسف ناک جامعه ما این است. فساد مالی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در کشور ما بیداد میکند. در کشور بسیار ثروتمندی هستیم که تقسیم ثروت بسیار ناعادلانه است. به امید روزی که ایرانی آباد همچون بهشت با حکومت اسلامی واقعی و عادلی همچون علی (ع) داشته باشیم. سایت - البته همه مسئولند، اما شما نیز گناه خود را گردن دیگران نیاندازید، آیا ترتیب ازدواج این همه جوان را دولت داده است یا مسئولین؟ پس شرایط اجتماعی، محیطی، بحرانی، اقتصادی و ... همه مؤثر هستند و قابل کتمان و انکار نیست، اما معنایش این نیست که گمان کنید هیچ نقصی در شما نیست و هر چه هست، از دیگران است و شما نمی بخشید

آخرین پست ها

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو