مگر نه اینکه خدادر سوره نور فرموده "الخبیثات للخبیثین و...". من در اطرافم یا در طول تاریخ بر عکس این را زیاد دیده‌ام. مثلا زنی فحاش یا بد حجابی را می‌شناسم که همسری متدین دارد و بالعکس. یا آسیه زن فرعون. می‌گویند: برای امتحان است. اما با آیه تنافی دارد؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو