با تو جه به آیه ۱۹ سوره مائده «فترة من الرسل»در فاصله پیامبری حضرت عیسی و حضرت محمد (ص) هیچ رسولی نبوده. پس چطور می‌توان این حدیث که "زمین از حجت خدا باقی نمی‌ماند" را توجیه کرد. (قرچک / کارشناس شیمی)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو