س 337 - آيا هم جوار شدن قبر عمر و ابوبكر با پيامبر اسلام موجب رفع عذاب نمی‌شود؟ طبق بعضی از احاديث دفن شدن در بعضی محل‌های خاص موجب عذاب نشدن و تخفيف عذاب افراد ميشه ...، اين به اين معنی ميتونه باشه كه خداوند بخاطر شان و منزلت پيامبر و حرم ايشان عذاب رو از اين دو نفر بر داشته است؟

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو