حجاب - حجاب برای من مصونیت نشد. وقتی کلاس پنجم دبستان سوار تاکسی شدم، و دستی بدن مرا لمس می‌کرد و من حتی نمی‌توانستم از ترس جیغ بکشم و هم چنین ... (کارشناسی ژنتیک / اصفهان)

ارسال نظر

نظرات کاربران

اولاً خطاب به این شخصی که در 27 مرداد 94 نظری ثبت نموده اند باید گفت: الف) فرد سوال کننده اگر حجاب را مظهر حیا و عفت نمی دانست هرگز این سوال را مطرح نمی کرد. آیا او باید نتیجه بگیرد که از این دو مظهر دور شده است؟ یا منظورش این بوده که چرا فرد خاطی این معنا را درنیافته که فردی که چادر به سر می کند رعایت حرمت حیا و عفت خود را اعلام و مطالبه می کند و از بی حیایی و بی عفتی تبری می جوید؟ ضمناً دقت نکرده اید که سوال کننده به قرینه آنچه توصیف شده مورد تعرض یکی از مسافران قرار گرفته و نه راننده اتومبیل شخصی غیر ناشناسی که تاکسی خطی مطمئن و غیر ناشناس را هدایت می کرده. به عبارت دیگر، اتومبیل شخصی غیر ناشناس و راننده خطی مطمئن به تنهایی کفایت نمی کند و مسافر ناشناس را نیز باید در نظر داشت، هر چند واضح است که قطعاً تاکسی و راننده مطمئن و غیر ناشناس بر شقوق دیگر مرجح است. ب) منظور شما از اتومبیل شخصی ناشناس چیست؟ در شهری که هنوز طرح فراگیر تاکسی مطمئن و قابل شناسایی در تمامی مسیرهای لازم به تردد آن وجود ندارد چگونه می توان سره را از ناسره تشخیص داد؟ آیا داشتن طرح رنگ زرد یا سبز نواری که عرفاً شاخص تاکسی شناسنامه دار است ملاک تشخیص است؟ چه دلیلی بر صحت این ادعا وجود دارد؟ دوماً، در پاسخ به فرد سوال کننده باید گفت که اتفاقاً حجاب در اصل به معنای "طلب و مطالبه مصونیت و حریم شخصی در محیط عمومی" است و نه به معنای ضمانت عملی پذیرش این مطالبه. مثلاً، حجاب دختری که در جوامع غربی حجاب اسلامی دارد علامتی است که از مرد غربی –بر خلاف آنچه که متعارف آنجا در حضور زن بی حجاب است- می طلبد که در مقابل او دستی برای ابراز سلام و خوش آمدگویی یا لمس بدن وی دراز نکند و حجاب به معنای حریم شخصی غیر قابل نفوذ زن محجبه به شمار می آید، و از مرد غربی انتظار می رود که معنای این علامت را دریابد و مراعات کند. واضح است که اعلام علنی مطالبه حفظ حریم به شکل پوشش اسلامی ضمانت بسیار بالاتری برای محفوظ ماندن عملی حریم دختر و زن است و اگر در چنین شرایطی که دختر به نحو علنی مطالبه مصونیت و حریم خود را از طریق حجاب شرعی اعلام کرده از سوی مردی مورد تعرض قرار گیرد بر دختر لازم است که بلافاصله بر خجالت و شرم یا ترس خود غلبه کرده و بی حرمتی واقع شده را علناً اعلام نموده و ضمن رسوا نمودن فرد خاطی خواستار تنبیه و اخراج وی یا لااقل خروج خودش از محیط بی حرمتی شود، و این اعلام رسوایی حق قطعی دختر خواهد بود، زیرا وی علناً با حجاب شرعی خود در محیط عمومی موضع خویش را مشخص نموده و لزوم رعایت حرمت خویش را مطالبه نموده است و اگر مردی این قدر از درک علایم و شاخصهای فرهنگی محیطش عاجز باشد که معنای حجاب را درنیابد حتماً سزاوار آن تنبیه و رسوایی علنی نیز خواهد بود، و چه بسا حتی لازم و واجب است که به این تنبیه و رسوایی و خواری علنی دچار گردد، و قدرت زن و دختر در محیط عمومی نیز به همین حق رسوا کردن مرد خاطی است. اما حتی اگر هم خجالت یا ترس در موردی باعث شده باشد که دختر نتوانسته باشد از این حق و قدرت استفاده کند، لازم است با تأمل در معنای حجاب و قدرتی که جامعه از این طریق در اختیارش نهاده است این معنا را به خود بقبولاند که خجالت و ترس نابجا مسبب عدم مصونیت وی شده و نه خود حجاب.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو