این عظمتی که ما شیعیان برای 14 معصوم علیه السلام قایل هستیم و اعتقاد داریم آنها با بنی بشری حتی پیامبران قابل مقایسه نیستند آیا دارای سند – محکمی - است یا خیر؟

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو