هدف داعش و آمریکا از اسلام هراسی چیست؟ به چه چیزی میخوان برسن؟ کار‌هایی که انجام میدن از قدرت و اقتدار و نیروی قدرتمند دفاعی ایران کم می‌کند؟ (دیپلم کامپیوتر / مشهد) - تکرار

ارسال نظر

نظرات کاربران

اینکه دوستان یک طرفه به قاضی میروند جالبه , با گفتن چنین جمله هایی که روسیه و دوستان با داعش میجنگند و در مقابل غرب داعش میسازد !! سایت - تردیدی نیست که یک عده مصرند که همیشه غرب وحشی را تطهیر کرده و بگویند هیچ کاری نکرده! کلینتون و مابقی اذعان داشتنتد که داعش را خودمان درست کردیم و سپس آبیاری کردیم. شما می فرمایید هیچ کاری نکرده. بعد دیدید که مردم دوباره به بشار رأی دادند، اما حرف غرب را تکرار می کنید و می گویید: مردمش نمی خواستند؟!!! آخر چرا؟ چه عاید می شود؟! دوستان داعش مگه یک نوع بذره که غربی ها بیایند و آن را بکارند و بعد بگوییم که همه این کارها را غرب کرده!! دوستان عزیز غرب در واقع هیچ کاری نکرده , تنها کار غرب آب دادن به تعدادی از گیاه های منطقه بود و سریعتر کردن رشد آن , فقط همین. عامل اصلی چنین اتفاق هایی ریشه عقیدتی این گروه ها میباشد که به راحتی و در هر منطقه و هر کشوری میتوانند نیرو جذب کنند. از واقعیت ها فرار نکنید. ذر مورد خلیفه (بشار اسد) هم اینکه اگر همان اول که مردمش نمی خواستنش کنار میرفت و قدرت بین گروهای مخالف او هم تقسیم میشد , آنوقت نه داعشی با این خصوصیات و ماهیت بروز میکرد و نه این همه انسان کشته میشدند. در واقع آنهایی که از خلیفه حمایت کردند موجب دامنه دار شدن و قدرت گرفتن روزافزون داعش شده اند.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو