خداوند می‌فرمایید همه چیز هالک است به جز وجهش. و از سویی در قرآن آمده که نیکوکاران و بدکرداران در بهشت و جهنم تا ابد جاودان هستند. چگونه بین ابدی بودن ما و فناشدن همه چیز جز وجه خدا از نظرفکری معتقد شویم؟ (دانشجو / شادگان خوزستان)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو