چرا خداوند برای قومی مانند اسرائیل این همه معجزات قابل دیدن می‌آورد و برای قومی دیگر در زمان دیگر (مثلا زمان حال) این معجزات به آن نوع دیدده نمی شود؟ آیا این عدل خداوند را نقص نمی‌کند؟

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو