دریک جای قرآن کریم می‌گوید که شیطان جن است؛ و در جای دیگر می‌گوید همه فرشتگان به انسان تعظیم کردند جزشیطان، درنتیجه شیطان نیز فرشته بوده است. پس آیا این یک تناقض درقرآن کریم نیست که شیطان را یک جا جن و درجای دیگر فرشته معرفی کرده است؟ (پیش دانشگاهی، بستان آباد)

ارسال نظر

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو