چرا این همه تاکید بر خواندن قرآن به عربی می‌شود و در بیشتر موارد تنها متن عربی قرآن را می‌خوانند و شاید چیز زیادی از آن را متوجه نشوند، در حالی که متن فارسی آن می‌تواند کمک بیشتری به ما بکند؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو