بر سر در اتحادیه عرب آیه‌ای نوشته شده به این صورت: «كنتم خیر امة اخرجت للناس». مفهوم واقعی این آیه چیست؟ منظور از اینکه این آیه با لفظ ماضی (کنتم) آمده چیست؟ و به چه علت سران عرب این ایه را استفاده کرده‌اند؟ و آیا واقعا این آیه به عرب‌ها اختصاص دارد با توجه به زمان نزول و استفاده از صیغه ماضی؟ (دانشجو)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو