در قرآن کریم، با ذکر مصادیقی، بر "عمل صالح" تأکید شده است. آیا در میان این اعمال صالح؛ عمل یا اعمالی وجود دارند که نسبت به بقیه اهمیت بیشتری داشته باشند؟ یعنی آیا از میان این صالحات؛ برخی بر برخی دیگر ارجعیت دارند یا خیر؟ اگر بله، لطفا نام ببرید.‌

ارسال نظر

آخرین پست ها

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو