آیه ٩٤ سوره بقره می‌گوید كه آرزوی مرگ كنید اگر راست می‌گویید. پس چرا گاهی در پاسخ به «چرا اگر خدا قدرت دارد این كار را نمی‌كند یا مرا نمی‌كشد» جواب می‌دهند كه خدا نمی‌تواند بخاطر شما كل نظام خلقت را بهم ریزد یا خدا كه كارگر شما نیست كه هرچه گفتید انجام دهد!! (نهم / مشهد)

ارسال نظر

آخرین پست ها

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو