س 358- بفرمایید راه علاج ناامیدی از درگاه خداوند چیست‌؟ من بسیار از خود و از خدای متعال ناامید هستم. آیا راه علاجی برای این دل بیمار هست؟!

ارسال نظر

نظرات کاربران

اگر خیلی خیلی ناامید هستید یک راه دیگر هم خدا در قرآن معرفی کرده که شاید خیلی عجیب باشه اما به نظرم بدجوری درمان این درد است !! خدا تو قرآن میگه اگر فکر میکنید خدا شما را یاری نمیدهد فلیمدد بسبب الی السما ثم لیقطع .. میگوید پس مدد بجویید به وسیله یک طنابی به آسمان سپس آن را قطع کنید بعد ببینید چگونه غیض شما برطرف میشود !! برخی اینطوری معنی کردند یعنی اگر فکر نمیکنید خدا کمکتون میکنه یک طناب ببندید و خودتون رو دار بزنید بعد ببینید عصبانیتتون برطرف میشه !! به نظرم یعنی اینکه وقتی شما اینطوری فکر میکنید مثل اینه که دارید خودتون رو دار میزنید !! ایا این درسته که خودتون رو دار میزنید ؟؟ اگر راست میگید بلند شید خودتون رو دار بزنید پس اگر این کار را نمیکنید یعنی اینکه شما ناامید نیستید از خدا و کمکش !! پس الکی نگویید ناامید هستید !! خدا هم الکی گفت پاشید خودتون رو دار بزنید اما اگر فکر دار زدن خودتون براتون عذاب اوره بدونید این حرف که شما هم میگید از خدا نا امید هستید همینقدر برای خدا عذاب اوره پس وقتی خدا میگوید ناامیدی گناه بزرگی است پس گفتنش هم بده !! مطمئن باشید خدا کمکتون میکنه حتی وقتی که شما خودتون رو به یک دار اویزون کنید و همه چیز قطع بشه بازهم خدا کمکتون میکنه حتی اگر طناب دار قطع شده و شما دارید خفه میشید بازهم به خدا امیدوار باشید خدا کمکتون میکنه . سایت - دوست عزیز، هر ناامیدی از غیض نیست، این دو متفاوت هستند. ممکن است ضعف دانش و بینش و یا تألمات روحی و روانی باشد، نه غیض

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو