برخی برای رد توحید و اثبات ثنویت (دوئیت) خداوند دلیل می‌آورند که چون در عالم دوگانگی خیر و شر یا خوبی و بدی وجود دارد، پس توحید نقض می‌شود. چه جوابی برای این مسئله داده می‌شود؟ می‌دانیم این حرف غلط است، اما دلیلی برایش پیدا نکردم (ارشد ادبیات انگلیسی - ساری)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو