در یکی از کتاب‌های شیخ علی آل محسن در پاسخ به ابن تیمیه آمده که ائمه توصیه به دعا برای سلاطین و عدم خروج بر آنها کرده‌اند. این امر چگونه با اصل نهی از منکر و قیام علیه ظالمین وستمگران قابل جمع است؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو