س 379 - چه چیزهایی باعث میشه تا مردم کمتر تفکر و اندیشه کنن؟ چرا اینقدر تفکر و اندیشه و خردورزی برای انسان‌ها سخته و سعی میکنن تو زندگی روزمرشون به جای تفکر و تعقل برای حل مشکلشون، راه‌های ساده‌تری رو پیدا کنن؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو