اگر کسی به هر دلیلی، به جلدی از قرآن مجید (هر چند کوچک و شامل چند سوره) اهانتی کرده باشد، جبرانی (مثل بازنویسی یا ...) دارد، یا در هر صورت، خدا به کمرش می‌زند؟!

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو