اگر بگویند: چنانچه آقای روحانی ریس جمهور نشود. روابط دیپلماسی با کشور‌های غربی کم می‌شود و باعث می‌شود کسانی که خارج می‌روند با مشکل ویزا مواجه شوند، چون این افراد خرج زندگی خود را ازطریق کار در این کشور‌ها به دست می‌آورند و ...! ما چه جواب دهیم؟!

ارسال نظر

آخرین پست ها

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو