علت اینکه خداوند از تحریف نشدن قرآن حمایت کرده است و از تحریف شدن تورات و انجیل حمایت نکرده است؟ مگر حضرت عیسی و موسی و خداوند دستور مکتوب کردن انجیل و تورات و گسترش آن را نداده اند؟ اگر دستور نداده‌اند، چرا تفاوت قائل شده‌اند؟ یا اینکه مگر نعوذ بالله انسان است که بخواهد آزمون و خطا انجام دهد. (کارشناسی برق قدرت)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو