چرا میل برخی به سمت گناه و برخی به سوی ثواب است؟ مثلا معصومین در عمر خویش یک گناه هم نکردند و تمایلشان به خوبی بود.محال است فردی عادی بتواند با اختیار خود به این تقوا تا این حد برسد. آنها ثانیه‌ای فکر گناه را هم نمی‌کردند و بهشت رفتن در نتیجه بر آنها بسیار ساده می‌شود. پس نعوذ بالله که این حرف را می‌زنم ولی عمل آنها هیچ ارزشی هم نباید داشته باشد چون از اختیار نیست.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو