س 389 - آیا این همه اختلاف در روایات مربوط به مهدویت (ع)، دلیل بر ساختگی بودن آنها نیست؟ اگر بگویند: شما که قائل به عصمت هستید، پس چرا اختلاف هست، چه می‌گوییم؟ (دکترا / اصفهان)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو