آیا دوست داشتن یک نفر دیگه و عاشق اون فرد بودن دلیل می‌خواهد یا باید بدون دلیل باشد؟ چون می‌گویند: باید دیگران را دوست داشت، بدون اینکه علتش رو بدونی. چون محبتی که علت داشته باشه یا احترام است یا ریا؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو