برخی واژگان یا آیات را با حروف ابجد محاسبه کرده و می‌گویند: مثلاً 110 می‌شود و یا این عدد با آن عدد برابر است؛ این محاسبات تا چه حدی می‌تواند "حجت و دلیل" باشد؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو