پيامبر اکرم(ص) فرمودند: حسين منی و انا من حسين و حسين نوری است که خاموش نمی‌شود. طبق برخی روايات اولين خلقت خداوند نور وجود حضرت محمد(ص) می‌باشد، آيا می‌توان نتيجه گیری نمود که چون پيامبر حسين (ع) را از خود جدا نمی‌دانستند پس می‌بايد امام حسين(ع) نيز در کنار جدشان پيامبر خاتم به عنوان اولين مخلوق خداوند معرفی بشوند؟ و چرا از اين نقطه نظر کمتر بحث شده است؟

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو