در دنیا برای حل هر مشکلی و رسیدن به هر هدف و آرزویی، یک یا چند راه حل و ساز و کار وجود دارد. آیا در عوالم پس از مرگ نیز این گونه است؟ یا با بسته شدن پرونده‌ی اعمال، دیگر هیچ کاری را که سودی برایمان داشته باشد نمی‌توانیم انجام دهیم؛ به جز امید؟

ارسال نظر

آخرین پست ها

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو