س 405 - می‌گویند: گناه سبب کوتاهی عمر می‌شود، اثر برخی بیشتر و برخی کمتر است. این با عقل جور در نمی‌آید و این‌طوری انسان دوبار عذاب می‌بیند، هم در دنیا و هم در آخرت.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو