سالیتود یا استحاله و تفاوتش با چله نشینی را توضیح دهید. در استحاله رمز موفقیت را ترک رابطه‌ی جنسی چه متعارف یا غیر متعارف می‌داند...؟! (لیسانس برق – قدرت / ورامین)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو