مقام معظم رهبری: انقلاب یک موجود زنده است - خاصیّت موجود زنده هم این است‌! وقتی‌که حضور دشمن را احساس می‌کند، حسّاس‌تر می‌شود، فعّال‌تر می‌شود.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو