آیا صرفا با عمل به دستورات دینی که در فقه آمده می‌شود به درجات معنوی عالیه رسید؟ این سوال را پرسیدم چون اکثر کسانی که در سیر و سلوک به درجات بالای معنوی و کرامات رسیدند، فیلسوف و عارف بوده‌اند و از راه مطالعه فلسفه و عرفان و تفکر به این درجات رسیدند.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو