در سایتی خواندم: ما صفاتی برای خدا [از جمله یگانگی] قائلیم؛ از کجا معلوم چنین باشد و دلایل اثباتی ما درست باشد؟

ارسال نظر

نظرات کاربران

لطفا اگر قصد ندارید این کامنت را جواب دهید از درجش خودداری کنید چون ممکن است برای برخی خوانندگان شبهه بیشتری ایجاد کند. :"خوب این جواب شاید برای مردم آن زمان کافی بوده است اما الان کفایت نمی کند. چرا که ما می دانیم بسیاری از ملتهایی که به چندخدایی معتقد بودند هم نوعی همکاری و هم رقابت و جنگ را بین آنها متصور بودند. لهذا وقوع جوادثی مانند جنگها و طوفانها و بلایای طبیعی را کاهی نشانه دعوای بین خدایان می دانستند. حتی زمانی که ایران و یونان در جنگ بودند یونانیها تصور می کردند دلیل این جنک آن است که خدای ایران - اهورامزدا- با خای یونان - زئوس- در حال نبرد است! اجرای جنگ تروا و دعوای خدایان بر سر آن هم که مشهور است. نکته در این است با مفهومی که ما به عنوان واجب الوجود تعریف کردیم خدا ناگزیر باید یگانه باشد. اما اگر مانند یونانیان باستان معتقد باشیم که خدایان خودشان ممکن الوجود هستند اصلا نیازی به واجب الوجود نیست. تازه شاید شما با برهان سینوی و علیت جواب دهید که همه چیز باید به علت العلل ختم شود اما باز هم در اینجا راه مناقشه باز است که بگوییم آن علت العلل لحظه اول آمد و حرکت را ایجاد کرد و رفت! و دیگر خبری از آن نیست! چنانچه خود یونانیان هم هم خدا یا مفهوم اولیه ای به نام خائوس را تعریف می کردند و می گفتند خائوس اورانوس و کایا را پدید اورد که خدای پدر و خدای مادر بودند و بقیه خدایان از آنها زاده شدند و...و به این ترتیب واجب الوجود اولیه عملا دیگر نقشی در اداره دنیا نداشت! " سایت - ابتدا خواهشمندیم که سؤال را در بخش سؤال درج نمایید تا پاسخ داده شود. اما در همین مختصر به عرض می رسد که مسئله یونان باستان، یا امریکای فعلی یا چین و آلمان نیست، هر کسی در هر زمانی می تواند چیزی را واجب الوجود فرض کند. منتهی مسئله فرض نیست، مسئله اثبات عقلی است. پس اگر آن چیز پدیده بود، یعنی نبوده و بعدا به وجود آمده و نیز تغییر و تحول و حرکت و فنا نیز به او راه دارد، یا نیاز به غیر دارد و یا کمال محض نیست، پس واجب الوجود نیز نمی باشد

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو