خداوند متعال در آیات متعددی چگونگی اعتقاد به اصول توحید و نبوت و معاد را سزاوار پاداش یا عذاب دانسته، ولی این صراحت پاداش و عقاب را در مورد اعتقاد یا عدم اعتقاد به اصل امامت بیان نفرموده است. لطفاً اگر بیان فرموده آیات را اعلام فرمایید و اگر نه چه استدلالی می‌توان بیان کرد؟ (لیسانس)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو