س 267 - در فلسفه‌ی اسلامی گفته می‌شود که انسان خودش(نفسش) را با علم حضوری درک می‌کند. هیوم معتقد است که نفس را با علم حضوری و حصولی نمی توان درک کرد چون هیچ وقت از حالتی خالی نیست و همیشه همراه با حالتی مانند شادی،غم،ترس و...می‌باشد، پس نفس را چون هیچگاه از حالتی خالی نیست نمی توان درک کرد. و فلاسفه‌ی اسلامی معتقدند که اگر با داشتن حالتی درک کنیم آن علم حصولی می‌باشد. آیا این سخن هیوم از اعتبار برخوردار است؟ چون هیچ گاه نفس از حالت خالی نیست.

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو